Katedra Logistyki i Technologii Lotniczych

Pracownicy Katedry


Naszą kadrą tworzą doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Aleksander Sładkowski, który jednocześnie pelni rolę redaktora naczelnego czasopisma naukowego Transport Problems (Problemy Transportu).

Pracownicy

Zespół Logistyki

Zespół Technologii Lotniczych

prof. dr hab. Aleksander Sładkowski

dr hab. inż. Andrzej Fellner

dr hab. inż. Jerzy Margielewicz

dr hab. inż. Jan Pila, prof. nzw w Pol.Śl.

dr hab. inż. Tomasz Matyja

dr inż. Tomasz Balcerzak

dr inż. Maria Cieśla

dr inż. Witold Filus

dr inż. Damian Gąska

dr hab. inż. Jarosław Kozuba prof. nzw w Pol. Śl.

dr inż. Tomasz Haniszewski

dr inż. Robert Konieczka

dr inż. Grażyna Hat-Garncarz

mgr inż. Eugeniusz Piechoczek

dr inż. Bogna Mrówczyńska

mgr inż. Magda Mrozik

dr hab. inż. Piotr Nowakowski


dr inż. Tadeusz Opasiak


dr inż. Bożena Szczucka-Lasota


Specjalista administracyjny: Elżbieta Gorgoń

Terminy konsultacji

Placeholder Picture

Linki do zespołów Logistyki i transportu przemysłowego i Technologii lotniczych działających w ramach naszej Katedry

Zespół Logistyki i Transportu Przemysłowego Zespół Technologii Lotniczych


Kontakt


Wszelkie zapytania można kierować na adres meilowy kltp@polsl.pl lub Elzbieta.Gorgon@polsl.pl